Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiada Rafałowi Ziemkiewiczowi /Historia bez IPN/

Artykuł był opublikowany 12-02-2010 w serwisie Blog.onet.pl. Obecnie nastąpiła likwidacja tego serwisu blogowego.

************

W Rzeczpospolitej z 12.02.2010 r., w dziale Listy, ukazała się wersja skrócona listu Pana gen. Wojciecha Jaruzelskiego pt. „Generał Jaruzelski: nie pozuję na uciśnioną niewinność” która jest odpowiedzią  na tekst  red.  Rafała Ziemkiewicza „Nie byłem sam, mówi Jaruzelski”.
Pełna wersja listu Pana Gen. Wojciecha Jaruzelskiego pt. „List generała Wojciecha Jaruzelskiego” znajduje się na stronie; www.rp.pl/opinie

Ja dla łatwiejszego  zaprezentowania listu będę przytaczał opinie Rafała Ziemkiewicza z tekstu „Nie byłem sam, mówi Jaruzelski” i  odpowiednie fragmenty listu-odpowiedzi gen. Wojciecha Jaruzelskiego (będą to fragmenty z  pełnej wersji listu).

1) W odpowiedzi na zarzut cynizmu z strony red. Rafała Ziemkiewicza Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiada:

…… „Najistotniejszy jednak jest zarzut – jak red. Ziemkiewicz określa – cynizmu, o którym rzekomo świadczą słowa w moim liście do dyrektora I programu TVP SA: „Nie byłem przecież sam”. Już na wstępie manipulacja. Opuszczone zostało całe zdanie, którym poprzedziłem owo stwierdzenie, pisząc: „Nieustannie podkreślam – odpowiedzialność biorę na siebie”. Ponadto, powtarzam wciąż: „ubolewam, żałuję, przepraszam”. Nie jest to po prostu retoryka, słowa.”.

2) W odpowiedzi na stwierdzenie red. Rafała Ziemkiewicza, że  „przez 20 lat wygłoszono wiele mów w obronie Jaruzelskiego, ale mowy oskarżenia wygłosić  dotąd nie było można”, Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiada:

„Od 20 lat podlegam różnym formom tzw. rozliczania, zarówno w mediach, jak też w majestacie państwa prawnego. W latach 1991-1996, a więc przez 5 lat, Komisja Odpowiedzialności Konstytucji Sejmu rozpatrywała oskarżenie skierowane przeciwko mnie oraz kilku innym osobom, w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Komisja przesłuchała pod rygorem art. 247 kk kilkudziesięciu świadków, przestudiowała masę dokumentów i materiałów pochodzenia zarówno krajowego, jak i zagranicznego. W rezultacie wystąpiła z wnioskiem orzekającym, iż wprowadzenie stanu wojennego dyktowane było wyższą koniecznością. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 października 1996 roku wniosek ten usankcjonował i sprawę umorzył.
Równolegle – w latach 90. toczyło się postępowanie prokuratorskie w sprawie wydarzeń Grudnia 70 na Wybrzeżu. Prokuratura przesłuchała aż 3516 świadków. Proces rozpoczął się w Gdańsku, a następnie kontynuowany jest w Warszawie. Po odczytaniu aktu oskarżenia, złożyłem w dniach 18 października i 8 listopada 2001 roku obszerne wyjaśnienie, które ze względów proceduralnych powtórzyłem w dniach 12-13 marca 2002 roku i jest ono zawarte w książce pt. „Przed sądem” (Wyd. Adam Marszałek – Toruń). Zeznawali pozostali oskarżeni (w międzyczasie niektórzy z nich zmarli). Przesłuchano dotychczas około 1000 świadków. Z przesłuchania, a właściwie odczytania zeznań pozostałych 2500 – sąd zrezygnował. Obecnie trwa odczytywanie materiałów dowodowych. Na długotrwałość procesu m.in. wpłynęły złożone, czasochłonne kwestie organizacyjno – formalne, ciężkie schorzenia sędziego oraz niektórych oskarżonych. Moje, usprawiedliwione zresztą, absencje były nieliczne. W sumie przesiedziałem na sali sądowej setki godzin, co w moim wieku (wkrótce 87 lat) oraz przy różnych dolegliwościach jest bardzo trudne.
18 października 2004 roku zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę IPN, w rezultacie którego powstał akt oskarżenia mnie oraz jeszcze kilku osób o „kierowanie (udział) w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym” (art. 258 kk – stosowany wobec bossów bandyckich grup i mafii). Po wysłuchaniu aktu oskarżenia, złożyłem wyjaśnienia na rozprawach we wrześniu i październiku 2008 roku. Wyjaśnienia te zostały opublikowane w książce pt. „Być może to ostatnie słowo” (Wyd. Comandor). Proces trwa. Niezawisłe sądy, rozpatrujące bardzo wnikliwie i skrupulatnie wymienione sprawy, nie wydały jeszcze orzeczeń. Jednakże Sejm RP, ustawą z 23 stycznia 2009 roku, wymierzył mnie oraz nielicznym już członkom Wojskowej rady Ocalenia Narodowego faktycznie karę, ograniczającą uprawnienia emerytalne przysługujące wszystkim byłym żołnierzom zawodowym. 
Zarówno w czasie prac Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, jak też w trakcie wspomnianych rozpraw sądowych często uczestniczyli, a następnie składali publiczne relacje przedstawiciele mediów. Dlatego też twierdzenie pana Rafała Ziemkiewicza „że przez 20 lat wygłoszono wiele mów w obronie Jaruzelskiego, ale mowy oskarżenia wygłosić dotąd nie było można” – jest po prostu niegodziwym nadużyciem. Tym bardziej, że „na pełnych obrotach” pracuje potężny IPN. Dociera szerokim frontem do mediów, szkół, bibliotek. Pojawiają się od lat liczne audycje, biuletyny, filmy, książki, publikacje, wystawy, itd., w tym „dyżurne” zdjęcia, przywoływane zwłaszcza wokół kolejnych rocznic. Tu jedynie wspomnę o corocznych demonstracjach przed moim domem w nocy 12/13 grudnia. Biorą w nich udział w zdecydowanej większości ludzie młodzi, wychowani już w demokratycznej Polsce, których w czasie stanu wojennego nie było jeszcze na świecie. Co więcej – w demonstracji grudniowej ub. roku po raz pierwszy pojawiło się hasło „A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści”. W 1981 roku brzmiało to groźnie – dziś nie wiem jak je nazwać. Tym bardziej, iż w tymże tłumie śpiewano również Rotę, a więc „tak nam dopomóż Bóg”. To haniebne zestawienie – Bóg miałby pomagać w wieszaniu komunistów. 
Wreszcie zamach, którego obiektem stałem się w październiku 1994 roku we Wrocławiu. Działacz „Solidarności” RI „wymierzył w ten sposób sprawiedliwość” na mojej osobie z powodu rzekomej niesprawiedliwości, która w latach 80. spotkała go ze strony naczelnika gminy. Zostałem poważnie ranny, było zagrożenie życia. Operacja trwała cztery godziny. W zeznaniu przed prokuratorem z Wrocławia, podejmującym śledztwo z urzędu, prosiłem o niewszczynanie sprawy, oświadczyłem, iż pretensji nie wnoszę, sprawcy wybaczam. Powtórzyłem to przed Prokuraturą w Warszawie. Wreszcie, o uniewinnienie apelowałem w sądzie. W rezultacie wyrok był symboliczny – w zawieszeniu.
Piszę o tych sprawach, ażeby wykazać, iż wbrew temu co twierdzi Rafał Ziemkiewicz, a także różni politycy i publicyści, minione 20 lat nie było dla mnie okresem „rozgrzeszenia”. Nie pozuję przy tym na uciśnioną niewinność. Nie unikam samokrytycznych ocen, ale odrzucam kłamstwa, pomówienia i posądzenia, których w filmie „Towarzysz generał” jest pełno”.

3) W odpowiedzi na stwierdzenie red. Rafała Ziemkiewicza, że  autorzy filmu  „Towarzysz generał” postawili na prostą prezentacje faktów,  Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiada:

„Redaktor Rafał Ziemkiewicz pisze, iż autorzy filmu przedstawili fakty. Pamiętam takie żartobliwe powiedzenie „Cytatami z Biblii można napisać Manifest Komunistyczny”. Można też odpowiednio preparować fakty, przedstawić ich karykaturę. Film obfituje w ewidentne konfabulacje, a także fałszywe, często ignoranckie, infantylne interpretacje. Jaskrawie tendencyjny i selektywny jest dobór materiału filmowego. Oczywiste jego „wyczyszczenie” z jakichkolwiek okoliczności i faktów przemawiających na moją korzyść. W tym kontekście znamienne jest pominięcie relacji, licznych kontaktów z władzami Kościoła w staraniach na rzecz porozumienia narodowego, zarówno przed 13 grudnia 1981 roku, jak też do końca lat 80. Inspiratorzy i autorzy filmu sięgnęli też po „brudną broń”. Użyli jako swego rodzaju lidera wodzireja Lecha Kowalskiego. Jego negatywne, merytoryczne i etyczne kwalifikacje obnażam w 407 stronicowym (wraz z załącznikami) materiale, skierowanym w czerwcu 2003 roku do ówczesnego przewodniczącego Kolegium IPN, a także do wielu innych adresatów. Poruszane w filmie wątki były już nie raz wyjaśniane, zarówno w mediach, jak też w innych formach. Zostały kompetentnie merytorycznie naświetlone i ocenione różnego rodzaju okoliczności, a zwłaszcza historyczno – międzynarodowe uwarunkowania. Dla filmu istnieją one tylko w czarno – białym kolorze. Nagminne jest „odgrzewanie” w postaci zbitki, koncentratu oraz jadowitego komentarza – różnych znanych od dawna sytuacji i wydarzeń, rutynowych faktów, wynikających z realiów ówczesnego, podzielonego antagonistycznie świata. Film jest wręcz klinicznym przykładem tendencyjnej realizacji tzw. polityki historycznej, historii pisanej „toporem”. Jeśli mówię to ja, może pojawić się riposta – a jak było kiedyś w tej materii? Tak, było źle, nieraz nawet bardzo źle. Ale teraz miało być inaczej – przejście z krainy fałszu do krainy prawdy. Wolność słowa jest wielką, demokratyczną wartością. Jej koniunkturalne nadużywanie, w celach niegodziwych, jest tej wolności bezwstydną odwrotnością”.

4) W odpowiedzi na stwierdzenie red. Rafała Ziemkiewicza, że „.. miliony Polaków  współtworzyły  PRL lub nie walczyły z nim. Z różnych przyczyn. Bo byli od dzieciństwa indoktrynowani, bo byli sterroryzowani, bo nie mieli nadziei na wolność a musieli  jakoś żyć, utrzymać rodziny”,  Gen. Wojciech Jaruzelski odpowiada:


„Rafał Ziemkiewicz twierdzi, iż miliony Polaków były od dziesięcioleci indoktrynowane i sterroryzowane. Można więc odczytać, iż w rezultacie tej indoktrynacji oraz „terroru” stali się bezmyślni i bezwolni. Są to brednie. Naród, społeczeństwo – nie tylko zresztą nasze – było, jest i będzie zawsze w różny sposób podzielone. Chodzi jedynie o to, ażeby nie były to podziały antagonistyczne, a dziejące się w ramach reguł demokratycznego państwa. To właśnie wspólnymi siłami, zostało zainicjowane przy Okrągłym Stole i jest już przez 20 lat – z różnymi zresztą powodzeniem – realizowane. I tu puenta. Oczywiście ja jestem czołowym obiektem napaści, ale też bardziej lub mniej bezpośrednio dotyczy to bardzo wielu osób i środowisk, a zwłaszcza wojska, jego kadry. Dalekosiężnym jednak celem uderzenia autorów filmu oraz jego rzeczników jest droga kompromisu, porozumienia, w tym zasłużone postacie historycznej „Solidarności”. Jestem przekonany, iż nasze społeczeństwo ma wystarczająco wiele rozsądku, ażeby właściwie ocenić całą perfidię filmu oraz tych kręgów, które widzą w nim „amunicję” dla realizacji swych politycznych celów”.
Na zakończenie Pan Gen. Wojciech Jaruzelski pisze: „Szereg poruszonych w filmie wątków dotyczy różnych etapów mojego życia. Mówiłem, opisywałem je wielokrotnie. Większość z nich film podejmuje tendencyjnie, powierzchownie. Pełne, merytoryczne ustosunkowanie się w tym liście jest niemożliwe. Postaram się uczynić to odrębnie, w stosownym opracowaniu. Nie będzie to materiał przyjemny, a raczej wstydliwy dla twórców i sympatyków filmu”.

HISTORIA BEZ  IPN

/artykuły od najnowszych do najstarszych /

Reklama

Rafał Ziemkiewicz kontra Gen. Jaruzelski /Historia bez IPN/

Artykuł był opublikowany 09-02-2010 w serwisie Blog.onet.pl. Obecnie nastąpiła likwidacja tego serwisu blogowego.

***********

W Rzeczpospolitej z 03.02.2010 r. ukazał się felieton znanego prawicowego publicysty Rafała Ziemkiewicza pt. „Nie byłem sam, mówi Jaruzelski” w którym nawiązał  do filmu „Towarzysz generał” wyemitowanego w dniu 1 lutego 2010 r. w programie  TVP 1.
Rafał Ziemkiewicz szczególnie agresywnie odniósł się do słów Pana gen. Wojciecha Jaruzelskiego, protestującego przeciwko  emisji tego filmu:  „ Nie byłem przecież sam…..Wojsko, partia, stronnictwa polityczne oraz lojalni wobec państwa  bezpartyjni obywatele. To  przez ponad  cztery dziesięciolecia  było wiele  milionów. Autorzy  filmu traktują  ich jak bezwolne manekiny, którymi manipulował Jaruzelski”.
Rafała Ziemkiewicza napisał, że poraża cynizm i niegodziwość tych słów, ponieważ co prawda miliony Polaków współtworzyły PRL lub nie walczyły, ale dlatego, że byli od dzieciństwa indoktrynowani, sterroryzowani, nie mieli nadziei na wolność.  Określa Pana gen. Jaruzelskiego byłym dyktatorem dyrygującym całym niewolących Polaków aparatem indoktrynacji i przemocy, którego nie wybrali w demokratycznych wyborach.

Natomiast mnie – podobnie jak i miliony porządnych i uczciwych Polaków – porażają słowa Rafała Ziemkiewicza skierowane przeciwko Panu gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.
Czy Pan Rafał Ziemkiewicz- wytrawny publicysta – nie zdaje sobie sprawę, że: 

1) W Polsce, po 1989 r., jest dyktatura kościoła katolickiego i trwa nieustanna indoktrynacja obywateli. Kościół katolicki jest wspierany przez państwo wyznaniowe.

2) W okresie PRL, po 1956 r., opozycjonistów ani ich rodzin, na przykład, nie pozbawiano mieszkań. Teraz zwykli ludzie tracą dorobek całego życia, ponieważ utracili pracę lub wykupili ich kamienicznicy, którzy odcinają im prąd, gaz, wodę.
Biografie polskich opozycjonistów – intelektualistów pokazują, że zdecydowana większość z nich  nie traciła możliwości kontynuowania pracy naukowej.  Zwykli opozycjoniści zakładali prywatne firmy.
Generalnie, w okresie PRL utrata pracy nie stanowiła większego problemu, bo było jej pod dostatkiem. Teraz jest inna sytuacja. Ale rozumiem, że Rafał Ziemkiewicz, b. rzecznik prasowy Unii Polityki Realnej, może w inny sposób niż miliony Polaków,  widzieć sposoby niewolenia społeczeństwa polskiego.

3) Funkcjonującą w Polsce formalna wielopartyjność ma niewiele wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim i nie odpowiada potrzebom takiego społeczeństwa.  Służy jedynie do mamienia obywateli, że mogą w obecnym systemie wielopartyjnym wpływać na swój los. Jest to system prawie zamknięty na nowe partie i ugrupowania polityczne z powodu niekorzystnej dla mniejszych partii ordynacji wyborczej i sposobu finansowania.  Ten quasi-demokratyczny system polityczny wspierany przez wielkie koncerny medialne – powiązane z grupami politycznymi i biznesowymi – wręcz uniemożliwia prezentowania poglądów antyklerykalnych, antyneoliberalnych i pro-pracowniczych. Te poglądy nie interesują media tzw. głównego nurtu, które wola zajmować się tematami – często miałkimi – podsuwanymi im przez partie prawicy.
Ludzie przestają chodzić na wybory, ponieważ są przekonani, że partie polityczne, które do tej pory rządziły Polską są na tyle zdegenerowane, że i tak nic nie będą robiły dla zwykłego obywatela. Oczywiście o ile ten obywatel nie jest partyjnym kolesiem.

Panie Generale, miliony Polaków są z Panem.

 

HISTORIA BEZ  IPN

/artykuły od najnowszych do najstarszych /