KONFERENCJA :Nowy (nie)porządek starego świata Dynamika konfliktu i bezpieczeństwa w Europie XXI wieku 9 maja (środa) 2018 r., o godzinie 17.00

!cid_image002_jpg@01D3DB13

Tygodnik „Polityka”

i

 

Fundacja im. Friedricha Eberta

zapraszają na konferencję

Nowy (nie)porządek starego świata

Dynamika konfliktu i bezpieczeństwa w Europie XXI wieku

9 maja (środa) 2018 r., o godzinie 17.00

Redakcja tygodnika „Polityka”, Słupecka 6, Warszawa

 

Od annus mirabilis 1989, który zapowiadał koniec konfliktu między Wschodem i Zachodem, jesteśmy świadkami fundamentalnych zmian w porządku bezpieczeństwa Europy: przejście od dwubiegunowości ery zimnej wojny do momentu jednobiegunowego w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku; od wojny z terroryzmem George’a Busha do polityki America First („przede wszystkim Ameryka”) Donalda Trumpa. W Europie i poza nią, zmianom tym towarzyszył koszmar wojen bałkańskich, nasilenie islamistycznego terroryzmu międzynarodowego, konflikty zbrojne w Mołdawii, Gruzji i na Ukrainie, a także (ponowne) wzmocnienie regionalnych mocarstw, takich jak Rosja czy Turcja, którym zdarza się prowadzić w swoich regionach geopolitycznych agresywną politykę zagraniczną, łącznie z użyciem sił zbrojnych. Tymczasem Unia Europejska i jej państwa członkowskie ociągały się z nadaniem kwestii bezpieczeństwa statusu priorytetu w unijnej polityce zagranicznej, zamiast tego polegając głównie na NATO, czyli USA jako gwarancie pokoju i stabilności na starym kontynencie. To dotąd generalnie akceptowane zaangażowanie Ameryki w kwestię bezpieczeństwa w Europie jest od momentu przejęcia władzy przez administrację Trumpa w 2017 roku stale podważane. Skoro istnieją zaś wątpliwości co do wiarygodności USA w roli partnera i obrońcy Europy, to na barkach UE i pojedynczych państw członkowskich spoczywa obowiązek wzięcia na siebie większej odpowiedzialności w kwestii bezpieczeństwa zarówno na kontynencie jak i poza nim.

W świetle tych procesów chcielibyśmy spróbować odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

  • Jaka powinna być reakcja Europy na to, że Rosja nie ustaje w wysiłkach, by zdestabilizować kraje z nią sąsiadujące, w tym Ukrainę, posługując się m.in. wojną informacyjną oraz interwencją zbrojną?
  • Biorąc pod uwagę rosnącą niechęć USA do zapewnienia bezpieczeństwa Europie oraz ograniczony potencjał wojskowy, wywiadowczy i w zakresie cyberbezpieczeństwa EU i państw członkowskich, jakie konkretne kroki trzeba teraz wykonać, żeby wzmocnić odpowiedzialność Europy za stabilność w regionie?
  • Jak kłótnie wewnątrz Europy (np. klincz Polski z instytucjami UE, problemy z reakcją na różnego rodzaju migracje) wpływają na proces kształtowania trwałego europejskiego porządku bezpieczeństwa?

 Program

 17.00 Rejestracja

17.30 Powitanie

Wawrzyniec Smoczyński, Dyrektor zarządzający Polityki Insight

Knut Dethlefsen, Dyrektor polskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta

17.45 Referat wprowadzający

Charles A. Kupchan, Profesor stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Georgetown i Senior Fellow w Council on Foreign Relations, były główny doradca ds. Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Baracka Obamy

18.15 Dyskusja panelowa

Charles A. Kupchan

Bartosz Cichocki, Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, konsularnych oraz polityki wschodniej w ministerstwie spraw zagranicznych

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektor programu „Otwarta Europa” Fundacji Batorego, była ambasador Polski w Rosji

Moderacja: Wawrzyniec Smoczyński

Organizatorzy zapewniają polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne. Prosimy o potwierdzenie obecności do 7 maja 2018 poprzez wysłanie maila na adres: biuro@feswar.org.pl.

Reklama