Radosław Czarnecki: Debata SFWM – „CO PO TURBO-KAPITALIZMIE ? (27.09.2018 – Wrocław)

41948277_10209737381271089_1179101821356998656_n (1)

To znowu ja – rzekł do nadporucznika Dobry Wojak Szwejk meldując swoje przybycie po raz nie wiem który. Tak i ja po miesięcznej banicji – FB: wstydź się !!!! (przyczyny tej banicji opiszę) – znowu jestem i zachęcam wszystkich do promowania debaty w ramach SFWM 27.09.2018 oraz uczestnictwa w niej; Zapraszam – w imieniu organizatorów i animatorów SFWM (zaczynamy już drugi rok tych comiesięcznych spotkań).

A tu krótkie zagajenie debaty:

CO PO TURBO-KAPITALIZMIE ? (27.09.2018 / Wrocław)

Czym jest turbokapitalizm. To pojęcie stworzone przez konserwatywnego amerykańskiego ekonomistę, stratega, politologa i historyka, byłego doradcę prezydenta George’a Busha sr., konsultanta Departamentu Obrony USA oraz Centrum Analiz Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, Edwarda Luttwaka na przełomie XX i XXI wieku. Dziś mówimy po prostu o neoliberalizmie, czyli epoce której synonimem są zmiany zapoczątkowane w USA i Wielkiej Brytanii przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, inspirowane ideologią i doktryną tzw. szkoły chicagowskiej (opartej o dorobek m.in. von Misesa, Friedmana i von Hayeka). Luttwak w swym słynnym dziele pt. „Turbokapitalizm – zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki” porównuje turbokapitalizm vel neoliberalizm do uniwersalizmu radzieckiej gospodarki (i to w wersji stalinowskiej). Jego zdaniem oferuje on każdemu krajowi te same metody i zasady, ignorując wszelkie różnice społeczne, kulturowe, religijne, duchowe itd. Prywatyzować, deregulować, stosować outsourcing jak tylko możliwie szeroko, minimalizować koszty (przede wszystkim w przestrzeni kosztów zatrudnienia), rugować wszelkie zabezpieczenia socjalne i zdawać się na humory wolnego rynku i tzw. „dobrodziejów-przedsiębiorców” gdyż to oni w swej łaskawości dają zatrudnienie. Państwo ma być jak firma – przede wszystkim zysk i dobre samopoczucie wspomnianego „dobrodzieja-przedsiębiorcy”. No, ewentualnie być nocnym stróżem chroniąc własność prywatną właścicieli kapitału. I to słynne powiedzenie „córki sklepikarza zza rogu, ze śmieszną, pretensjonalną torebką” premierującej onegdaj resztówką po imperium brytyjskim: nie ma alternatywy – (z angielska TINA) . To wszystko tłumaczy podstawowe kanony tej nieludzkiej, zdehumanizowanej, ślepej na niuanse jakie niesie pluralistyczny świat doktryny. Tym jest właśnie turbokapitalizm vel neoliberalizm. 
Kapitał lokowany ślepą ręką wolnego rynku w te jednostki które przynoszą największe zyski tym samym pozostawia jako ugór, jako niezagospodarowane te pola ludzkiej działalności jakie nie przynoszą szybkiego i maksymalnego zysku, bądź są non prof”. A uprawianie tych pól, tych ugorów jest moralnym obowiązkiem, humanistycznym wyzwaniem, profesjonalną etyką i ambicją człowieczeństwa, ideałem ludzkiej solidarności. Tak było w złotym wieku kapitalizmu trzymanego na uwięzi przez państwo, jak cztery dekady powojennej historii Zachodu nazwał historyk brytyjski Eryk Hobsbawm. 
Co po turbokapitalizmie vel neoliberalizmie ?…… Jeśli nie pojawi się jakaś nowa ekonomia, jakieś nowe bardziej humanistyczne i zharmonizowane, a jednocześnie – racjonalne, rozumienie problematyki zglobalizowanej współczesności to przyszłość należeć będzie do prawicowego populizmu, nacjonalizmu i zrewoltowanej ochlokracji. Esencją tych przewidywań jest zawsze bunt niewykształconych i wykluczonych mas przeciwko elitom, opiniom elit, ich wartościom i ich światom. Jest wielce prawdopodobne, że ów prawicowy populizm przyjmie (w zależności od lokalnych uwarunkowań postać quasi-faszyzmu – warto przypomnieć sobie 14 tez Umberto Eco z eseju „Wieczny faszyzm”) postać quasi-faszyzmu lub prawicowo-nacjonalistycznego autorytaryzmu. 
Turbokapitalizm (neoliberalizm) bądź wolnorynkowe barbarzyństwo – takie jest najbardziej ogólne przesłanie tych rozważań.

Osnową debaty będą:
– Edward Luttwak, Turbokapitalizm – zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki
– Przemysław Wielgosz, Opium globalizacji

 

Reklama