Bój się Pana Boga, Panie Palikot!!!!!!

Artykuł był opublikowany 19-05-2011 w serwisie Blog.onet.pl. Obecnie nastąpiła likwidacja tego serwisu blogowego.

************

Na swoim blogu, we wpisie w dniu 17 maja 2011 r. .Janusz  Palikot napisał  w nagłówku „Wielki Apostata –Józef Piłsudski” i dalej „ Ojciec i patron PIS-, LPR-u i wszelkiej konserwy – Józef Piłsudski – wystąpił z kościoła Katolickiego. Dokonał AKTU APOSTAZJI!!! I nie przeszkadzało mu to w pełnieniu najważniejszych funkcji publicznych w II RP. To w ogóle paradoks, ze działacz socjalistyczny jakim był marszałek jest ikoną prawicy! Widać w Polsce nic nie może być normalnie zgodnie z naturą rzeczy. Co się dziwić, że w II RP wszystko było możliwe. Oni mieli swoich Żydów, Cyganów, Białorusinów, Litwinów, a my sami Polacy tylko!”.  

Janusz Palikot  złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie.                                                                                                                                  

 

Sądzę, że wielu z Was nie wie czy się  śmiać czy płakać. Dla zdrowia psychicznego proponuję śmiać się.

 

1)Józef Piłsudski nie jest Apostatą, lecz KONWERTYTĄ, ponieważ w maju 1899 r., przeszedł na wyznanie ewangelicko- augsburskie. Wiązało się to z małżeństwem z Marią Juszkiewicz, która była rozwódką. Ślub odbył się w kościele ewangelicko -augsburskim. Następnie w lutym 1916 r., podczas choroby na froncie, miał z powrotem przejść na katolicyzm. W 1921 r. po śmierci pierwszej żony Marii Juszkiewiczowej wziął już ślub katolicki z druga żoną Aleksandrą Szczerbińską. Ale nawet nie idąc już tak daleko, nie ma najmniejszych podstaw, żeby uznać Józefa Piłsudskiego za Apostatę. Był jedynie Konwertytą.

 

2)Przyjmę na chwilę, dla potrzeb niniejszego wywodu, że Józef Piłsudski był jednak Apostatą. Twierdzenie przez Janusza Palikota, że apostazja nie przeszkadzała Piłsudskiemu w pełnieniu najważniejszych funkcji publicznych w II RP woła o przysłowiową pomstę do nieba. Czy Pan Palikot zapomniał, że po quasi – wygnaniu w Sulejówku Piłsudski i jego zwolennicy doszli do władzy w wyniku zbrojnego PRZEWROTU MAJOWEGO w 1926 r.?

 

3)A co do bycia działaczem socjalistycznym, to Józef Piłsudski wysiadł z Czerwonego Tramwaju na Przystanku Niepodległość. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że w swojej większości inteligencja, szlachta, słabe, i zróżnicowane narodowościowo mieszczaństwo, czy chłopi, nie są przekonani do walki z caratem. Chłopi zresztą zawdzięczali zniesienie pańszczyzny carowi Aleksandrowi II, a nie polskim panom.  I o tym pamiętali. Piłsudski uznał, że to zorganizowani robotnicy są siłą zdolną walczyć skutecznie z caratem -i to nie tylko o prawa socjalne- lecz i o niepodległą Polskę. Należy jednak pamiętać, że IX Zjazd PPS w Wiedniu (9-25 XI 1906) większością głosów wykluczył z PPS Organizację Bojową z J. Piłsudskim na czele. Z grupą wykluczonych założył PPS Frakcję Rewolucyjną.  Formalnie, do 1914 roku był członkiem PPS.  Później tow. Ziuk jednak się zmienił. Zwłaszcza po przeprowadzeniu zamachu majowego.  W 1929r. dochodzi do porozumienia stronnictw lewicowych i centrum zwana Centrolewem. Jest to opozycja przeciw obozowi piłsudczyków. W skład Centrolewu wchodziło PPS, PSL-Wyzwolenie, PSL-Piast, Stronnictwo Chłopskie oraz Narodowa Partia Robotnicza oraz PSCHD – Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. W 1930r. odbył się zjazd Centrolewu w Krakowie pod hasłami: poszanowanie prawa i konstytucji. Domagano się również ustąpienia rządów sanacji. W odpowiedzi na działalność Centrolewu stały się represje: – rozwiązanie Sejmu i Senatu;  aresztowanie działaczy Centrolewu, z których  cześć  została   osadzona w twierdzy w Brześciu na Bugiem jak np.: Wincenty Witos PSL   Piast, Herman Lieberman PPS, Stanisław Dubois PPS. W 1931r. odbył się  proces działaczy Centrolewu, którzy otrzymali od 1, 5 do 3 lat więzienia.  W 1934r. powstał obóz w Berezie Kartuskiej.

 

4) To, że Józef Piłsudski był patronem PiS, LPR-u…” nie dziwi, ponieważ był, podobnie jak te partie, zwolennikiem silnego państwa i to państwa uzdrowionego moralnie ( łac. sanatio – uzdrowienie). Dla PiS taką sanacją państwa miała być tzw. IV RP.  Inna sprawa, że wyszło tak jak wyszło. Nie lepiej poszło sanacyjnym pułkownikom.

 

5)Przyznam, że trudno zrozumieć, o co chodzi Palikotowi w zdaniu, „Co się dziwić, że w II RP wszystko było możliwe. Oni mieli swoich Żydów, Cyganów, Białorusinów, Litwinów, a my sami Polacy tylko!”. Jeżeli Palikot sadzi, że II RP była państwem, w którym w miarę harmonijnie współżyły różne narodowości to jest w wielkim błędzie. Nie będę omawiał wystąpień antysemickich, bo to w miarę znane sprawy, ale przypomnę, że korzenie dzisiejszych waśni pomiędzy Polska a Litwą tkwią w okresie międzywojennym.  Pamiętamy tzw. Bunt Żeligowskiewgo i zajęcie Wilna przez polskie wojska, czy słynne słowa Piłsudskiego do prezydenta okrojonej Litwy „Panie Waldemaras, pokój albo wojna”.  A wstydliwie pomijane w obecnej historiografii ekspedycje wojskowo-policyjne przeciwko chłopom białoruskim i ukraińskim. Palenie wsi, gwałty, a także niszczenie cerkiew lub zamienianie ich na katolickie świątynie.

Jak podaje w dniu 19.05.2011  – za Gazetą Wyborczą – portal Wirtualna Polska Janusz Palikot złożył kwiaty  na Wawelu w hołdzie  Józefowi Piłsudskiemu. Ominął kryptę z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich.

„Jak zaznaczył Janusz Palikot pochówek Kaczyńskiego na Wawelu to „kardynalny błąd”. Dodał, że wciąż ma nadzieję, że „na kardynała Dziwisza spłynie łaska błogosławionego Jana Pawła II”(podkreslenie moje – K.Mróź) i Lech Kaczyński nie będzie leżał w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, a na Powązkach.  Palikot mówił, że jego wizyta nie jest prowokacją i chce złożyć hołd „wielkiemu apostacie” Józefowi Piłsudskiemu”.

Reklama